Välkommen

Detta är den officiella hemsidan för Familjehmmens Riksförbund.

Här kommer vi publicera artiklar ur tidningen och nyheter och uppdateringar från myndigheter.

Familjehemmens Riksförbund (FR) bildades 1972.

Vi är en ideell intresseförening, religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Våra medlemmar är familjehem, släkting- och eller nätverkshem, jourfamiljer och kontakt personer/familjer, med flera som vill stötta vår organisation. FR är indelat i länsföreningar. Beroende på länsföreningarnas resurser samt efterfrågan kan det anordnas medlemsmöten, temadagar och familjeaktiviteter. Tillfällena är viktiga både för vuxna och barn som ger möjlighet att utbyta erfarenheter och inhämta kunskaper. FR har etablerat samarbete med andra frivillig organisationer och myndigheter inom familjevårds området. En viktig uppgift är att sprida information om Familjehemmens verksamhet och situation. Kunniga familjehem med gott stöd orkar bättre och det gagnar barn och unga.

FR fortsätter opinionsarbetet för att höja statusen för alla inom familjevård. Vi behöver därmed växa som förening. I samma tid som sociala medier öppnade upp för olika grupper, så sjönk medlemsantalet. Sociala medier kan vara en bra kontakt där det kan fungera givande och konstruktivt. Men…Vi hoppas på att komma tillbaka till den tid där vi var över 1000 medlemmar! Vi hoppas därmed att Ni som är medlemmar eller är på väg att bli kan sprida information om vår förening/organisation. Vi vill växa!

Hoppas vi nu kan lämna corona bubblan bakom oss, som hindrat många fysiska träffar och hoppas på att vi är rustade för att ”komma igen” och erbjuda olika aktiviteter.

För 400 kr per år får man 4 ggr/år medlemstidning samt almanacka.

Möjlighet att komma i kontakt med våra ”rådgivare”. Information och delaktighet i samband med FR:s deltagande i referensgrupper inom olika instanser. Vilket vi hoppas kan leda till att påverka framtidens familjevård.

Vill man dessutom vara mer aktiv, som att arrangera olika ”träffar- och/eller mötesformer, eller finnas som kontaktperson och finns tillgänglig när behov uppstår. Då kan man ansluta sig till någon länsförening. Ta isåfall kontakt med någon i Riksförbundets styrelse.

VÄL MÖTT!

Familjehemmens Riksförbund