Om oss

Förbundsstyrelsen

Ordförande: Maria Bergman
Gullvivsstigen 20, 153 31 JÄRNA, 070-848 71 40
miabergman@msn.com

V. ordförande: Jeanette Andersson
Ekvägen 12, 640 10 Högsjö, 076-336 27 88
familj.andersson@outlook.com

Kassör: Hans Larsson
Alpnäsvägen 10, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
0157-408 63, 070-554 08 63
hans.hanas@gmail.com

Sekreterare: Ann-Louise Larsson
Orrstigen 36, 952 35 Kalix, 0733-24 06 22
louican1@hotmail.com

Vice sekreterare: Ann-Christin Larsson
Alpnäsvägen 10, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
070-948 03 62, annchristin53@hotmail.com

Ledamot: Peter Eriksson
Rosenforsvägen 830, 945 93 Sjulsmark
070-779 27 77
peter@theswede@gmail.com

Ledamot: Susann Vikberg
Snårvägen 7, 691 44 BODEN
0921-649 88, 070-323 14 29
susarmband@gmail.com

Suppleant: Jenny Vikström
Villavägen 15, 952 61 KALIX
076-812 12 67, nenne19760803@gmail.com

Suppleant: Ulrika Jägerbrink
Mejerigatan 1A, 388 40 TREKANTEN
072-195 03 55
ulrikajagerbrink62@gmail.com

Suppleant: Britt Bergman
Hallonstigen 8, 952 41 KALIX
076-114 90 39

Revisor: Lars Jonsson
Norrholmsgränd 11, 127 41 Skärholmen
070-211 24 59

Revisor: Christina Jansén
073-586 55 74, thorvaldsdotter@gmail.com

Revisorsuppleant: Magnus Lorentzon
Ramviksby Rönstorpet 142, 870 16 RAMVIK
070-603 93 33, info@mlsmaskin.com

Revisorsuppleant: Jan Vikberg
Snårvägen 7, 691 44 BODEN
vikberg.j@gmail.com

Valberedningen:
Stig-Roland Carlzon (sammankallande)
Ryggskatavägen 78, 946 31 ROKNÄS
073-640 02 77

Telle Söderberg
Glasbergavägen 44, 152 59 SÖDERTÄLJE
070-520 40 87

Ulla Salander
Björkfors 89, 952 94 KALIX, 070-519 97 16

Länsföreningar, Lokalföreningar och Förbundsstyrelsen

Stockholm – AB
Christina Jansén
073-586 55 74
thorvaldsdotter@gmail.com

Södermanland – D
Ann-Christin Larsson
070-948 03 62

Kronoberg – Kalmar– GH
Annette Andréen
0485-722 98

Västsverige – P+O
Gudrun Atleflo
0320-594 04

Halland – N
Calle Bonath
0735-39 44 54

Örebro – T
Gizela Wizell
070-514 70 59

Värmland – S
Ylva Gavell Söderström
073-640 42 68

Västmanland – U
Maria Bergman
070-848 71 40

Västernorrland – Jämtland – XYZ
Magnus Lorentzon
070-603 93 33
info@mlsmaskin.com
Monica Fahlén
0611-607 91
www.familjehem-xyz.se

Västerbotten – AC
Carola Larsson Malmehed
090-200 27 94
Rolf Ringsell
070-390 43 91
www.familjehemsforeningen.se

Norrbotten – BD
Ann-Louise Larsson
0733-24 06 22

Dalarna – W
Telle Söderberg
070-520 40 87

Södertälje – AB
Maria Bergman
070-848 71 40

Rådgivare

Du kan ringa någon av dessa FR-utbildade rådgivare om du har frågor mm kring dina uppdrag:

Carita Stenbacka-Tenezakis, Stockholm 08-18 76 02
Maria Bergman, Järna 070-848 71 40
Telle Söderberg, Södertälje 070-520 40 87
Yvonne Nordström-Pettersson, Jönåker 070-730 36 48
Ulrika Jägerbrink, Trekanten 072-195 03 55
Hans Larsson, Hälleforsnäs 070-554 08 63
Calle Bonath, Hyssna 0320-390 36
Gizella Wizell, Odensbacken 019-45 81 45
Rolf Ringsell, Umeå 070-390 43 91
Britt Bergman, Kalix 076-114 90 39
Susann Vikberg, Boden 0921-649 88